Villkor

Välkommen till sirucasino-se.top! Dessa användarvillkor reglerar din användning av vår webbplats; genom att använda vår webbplats godkänner du dessa villkor i sin helhet. Om du inte godkänner dessa användarvillkor ber vi dig att inte använda webbplatsen.

Användning av webbplatsen

Du måste vara minst 18 år gammal för att använda denna webbplats. Genom att använda webbplatsen garanterar du att du är minst 18 år gammal.

Vi tillåter inte användning av vår webbplats på olovliga eller olämpliga sätt. Det är inte tillåtet att använda vår webbplats för att skicka eller publicera olagligt, hotfullt, nedsättande, ärekränkande, pornografiskt eller annat olämpligt material.

  • Du får inte använda vår webbplats på ett sätt som stör eller förhindrar andra användares tillgång till den.
  • Allt innehåll som du gör tillgängligt på vår webbplats kan bli offentligt synligt och kan användas av andra användare utan vårt medgivande.
  • Vår webbplats kan innehålla länkar till andra webbplatser. Dessa länkar tillhandahålls för din bekvämlighet och vi har ingen kontroll över innehållet på dessa webbplatser. Vi ansvarar inte för innehållet på länkade webbplatser och inkluderandet av länkar innebär inte en rekommendation eller godkännande av materialet på dessa webbplatser.

Immateriella rättigheter

Allt innehåll på vår webbplats ägs av oss eller våra licensgivare och är skyddat enligt gällande lagar om immateriella rättigheter. Du får visa, ladda ner eller skriva ut sidor från webbplatsen för personligt, icke-kommersiellt bruk, på villkor att du inte ändrar något av innehållet och behåller alla upphovsrättssymboler och andra kännetecken som förekommer på materialet.

  • Alla varumärken, logotyper och servicevarumärken som förekommer på vår webbplats tillhör sina respektive ägare och får inte användas utan deras skriftliga medgivande.
  • Du får inte reproducerera, ändra, distribuera, sälja eller på annat sätt utnyttja något av det skyddade innehållet på vår webbplats utan att få vårt eller ägarens skriftliga medgivande.

Ansvarsbegränsning

Vi strävar efter att säkerställa att informationen på vår webbplats är korrekt och uppdaterad. Trots detta kan vi inte garantera att all information är helt fri från felaktigheter eller brister. Vi tar inget ansvar för skador som uppstår till följd av användning av informationen på vår webbplats.

  • Vi ansvarar inte för eventuella tekniska problem eller avbrott i tillgängligheten på vår webbplats.
  • Vi förbehåller oss rätten att ta bort, ändra eller tillfälligt eller permanent stänga av vår webbplats utan föregående meddelande.
  • Vi tar inget ansvar för eventuella skador som uppstår till följd av din användning av länkade webbplatser.

Genom att använda vår webbplats godkänner du att använda den på egen risk och att du ensam ansvarar för eventuella skador på ditt system eller förlust av data till följd av användning av webbplatsen.